Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11215: Areal- og samfunnsplanlegging. Hovedtall og bakgrunnstall for omfang og ressursbruk. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Antall vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal i alt:
planer
Antall vedtatte reguleringsplaner i alt:
planer
Antall vedtatte detaljreguleringsplaner fremmet som private forslag:
planer
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for privat forslag til detaljregulering:
kalenderdager
Antall planer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret:
planer
Antall klagesaker i alt som ble sluttbehandlet i kommunen:
klagesaker
Antall kommune(del)planer med innsigelser i alt:
planer
Antall reguleringsplaner med innsigelser i alt:
planer
Antall reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern:
planer
Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern (km²):
km²
Antall innbyggere:
personer
Antall årsinnbyggere:
personer
Areal av kommunen (km²):
km²
Antall bygninger:
bygninger
Antall innbyggere i tettsteder:
personer
Areal av tettsted (km²):
km²
Antall bygninger i strandsonen:
bygninger
Lengde av kystlinje utenfor tettsteder (km):
km
Antall vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal i alt:
31.12.
Antall vedtatte reguleringsplaner i alt:
31.12.
Antall vedtatte detaljreguleringsplaner fremmet som private forslag:
31.12.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for privat forslag til detaljregulering:
31.12.
Antall planer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret:
31.12.
Antall klagesaker i alt som ble sluttbehandlet i kommunen:
31.12.
Antall kommune(del)planer med innsigelser i alt:
31.12.
Antall reguleringsplaner med innsigelser i alt:
31.12.
Antall reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern:
31.12.
Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern (km²):
31.12.
Antall innbyggere:
31.12.
Antall årsinnbyggere:
31.12.
Areal av kommunen (km²):
31.12.
Antall bygninger:
31.12.
Antall innbyggere i tettsteder:
31.12.
Areal av tettsted (km²):
31.12.
Antall bygninger i strandsonen:
31.12.
Lengde av kystlinje utenfor tettsteder (km):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal i alt , Antall vedtatte reguleringsplaner i alt , Antall vedtatte detaljreguleringsplaner fremmet som private forslag ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 480

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000