Plan- og byggesaksbehandling

11215: Areal- og samfunnsplanlegging. Hovedtall og bakgrunnstall for omfang og ressursbruk. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

region

Totalt 480 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal i alt:
planer
Antall vedtatte reguleringsplaner i alt:
planer
Antall vedtatte detaljreguleringsplaner fremmet som private forslag:
planer
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for privat forslag til detaljregulering:
kalenderdager
Antall planer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret:
planer
Antall klagesaker i alt som ble sluttbehandlet i kommunen:
klagesaker
Antall kommune(del)planer med innsigelser i alt:
planer
Antall reguleringsplaner med innsigelser i alt:
planer
Antall reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern:
planer
Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern (km²):
km²
Antall innbyggere:
personer
Antall årsinnbyggere:
personer
Areal av kommunen (km²):
km²
Antall bygninger:
bygninger
Antall innbyggere i tettsteder:
personer
Areal av tettsted (km²):
km²
Antall bygninger i strandsonen:
bygninger
Lengde av kystlinje utenfor tettsteder (km):
km
Referansetid
Antall vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal i alt:
31.12.
Antall vedtatte reguleringsplaner i alt:
31.12.
Antall vedtatte detaljreguleringsplaner fremmet som private forslag:
31.12.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for privat forslag til detaljregulering:
31.12.
Antall planer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret:
31.12.
Antall klagesaker i alt som ble sluttbehandlet i kommunen:
31.12.
Antall kommune(del)planer med innsigelser i alt:
31.12.
Antall reguleringsplaner med innsigelser i alt:
31.12.
Antall reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern:
31.12.
Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern (km²):
31.12.
Antall innbyggere:
31.12.
Antall årsinnbyggere:
31.12.
Areal av kommunen (km²):
31.12.
Antall bygninger:
31.12.
Antall innbyggere i tettsteder:
31.12.
Areal av tettsted (km²):
31.12.
Antall bygninger i strandsonen:
31.12.
Lengde av kystlinje utenfor tettsteder (km):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken