Plan- og byggesaksbehandling

11212: Bygge- og delesaksbehandling. Omfang og utfall av søknader i områder med restriksjoner, etter vedtak. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region

Totalt 480 Valgte

Søk

vedtak

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall vedtak for byggesøknader:
vedtak
Antall vedtak for byggesøknader i områder med restriksjoner:
vedtak
Antall vedtak for nye bygn. i LNF/LNFR-omr. utenom 100-metersbeltet langs saltvann:
vedtak
Antall disp.vedtak for nye bygn. i LNF/LNFR-omr. med byggeforbud langs ferskvann:
dispensasjonsvedtak
Antall vedtak for nye bygninger i 100-metersbeltet langs saltvann:
vedtak
Antall vedtak for erstatningsbygg i 100-metersbeltet langt saltvann:
vedtak
Antall dispensasjonsvedtak angående universell utforming, i alt:
dispensasjonsvedtak
Antall disp.vedtak i medhold av pbl § 19-1 angående universell utforming:
dispensasjonsvedtak
Antall disp.vedtak i medhold av pbl § 31-2 angående universell utforming:
dispensasjonsvedtak
Antall vedtak om tiltak etter pbl i områder med bevaringsstatus:
vedtak
Antall vedtak etter pbl som gjaldt tiltak i verneverdige bygg:
vedtak
Antall vedtak som gjaldt ikke-fredete bygninger oppført før 1850:
vedtak
Antall vedtak som gjaldt fredete bygninger uansett oppføringsår:
vedtak
Referansetid
Antall vedtak for byggesøknader:
31.12.
Antall vedtak for byggesøknader i områder med restriksjoner:
31.12.
Antall vedtak for nye bygn. i LNF/LNFR-omr. utenom 100-metersbeltet langs saltvann:
31.12.
Antall disp.vedtak for nye bygn. i LNF/LNFR-omr. med byggeforbud langs ferskvann:
31.12.
Antall vedtak for nye bygninger i 100-metersbeltet langs saltvann:
31.12.
Antall vedtak for erstatningsbygg i 100-metersbeltet langt saltvann:
31.12.
Antall dispensasjonsvedtak angående universell utforming, i alt:
31.12.
Antall disp.vedtak i medhold av pbl § 19-1 angående universell utforming:
31.12.
Antall disp.vedtak i medhold av pbl § 31-2 angående universell utforming:
31.12.
Antall vedtak om tiltak etter pbl i områder med bevaringsstatus:
31.12.
Antall vedtak etter pbl som gjaldt tiltak i verneverdige bygg:
31.12.
Antall vedtak som gjaldt ikke-fredete bygninger oppført før 1850:
31.12.
Antall vedtak som gjaldt fredete bygninger uansett oppføringsår:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken