Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11212: Bygge- og delesaksbehandling. Omfang og utfall av søknader i områder med restriksjoner, etter vedtak. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Antall vedtak for byggesøknader:
vedtak
Antall vedtak for byggesøknader i områder med restriksjoner:
vedtak
Antall vedtak for nye bygn. i LNF/LNFR-omr. utenom 100-metersbeltet langs saltvann:
vedtak
Antall disp.vedtak for nye bygn. i LNF/LNFR-omr. med byggeforbud langs ferskvann:
dispensasjonsvedtak
Antall vedtak for nye bygninger i 100-metersbeltet langs saltvann:
vedtak
Antall vedtak for erstatningsbygg i 100-metersbeltet langt saltvann:
vedtak
Antall dispensasjonsvedtak angående universell utforming, i alt:
dispensasjonsvedtak
Antall disp.vedtak i medhold av pbl § 19-1 angående universell utforming:
dispensasjonsvedtak
Antall disp.vedtak i medhold av pbl § 31-2 angående universell utforming:
dispensasjonsvedtak
Antall vedtak om tiltak etter pbl i områder med bevaringsstatus:
vedtak
Antall vedtak etter pbl som gjaldt tiltak i verneverdige bygg:
vedtak
Antall vedtak som gjaldt ikke-fredete bygninger oppført før 1850:
vedtak
Antall vedtak som gjaldt fredete bygninger uansett oppføringsår:
vedtak
Antall vedtak for byggesøknader:
31.12.
Antall vedtak for byggesøknader i områder med restriksjoner:
31.12.
Antall vedtak for nye bygn. i LNF/LNFR-omr. utenom 100-metersbeltet langs saltvann:
31.12.
Antall disp.vedtak for nye bygn. i LNF/LNFR-omr. med byggeforbud langs ferskvann:
31.12.
Antall vedtak for nye bygninger i 100-metersbeltet langs saltvann:
31.12.
Antall vedtak for erstatningsbygg i 100-metersbeltet langt saltvann:
31.12.
Antall dispensasjonsvedtak angående universell utforming, i alt:
31.12.
Antall disp.vedtak i medhold av pbl § 19-1 angående universell utforming:
31.12.
Antall disp.vedtak i medhold av pbl § 31-2 angående universell utforming:
31.12.
Antall vedtak om tiltak etter pbl i områder med bevaringsstatus:
31.12.
Antall vedtak etter pbl som gjaldt tiltak i verneverdige bygg:
31.12.
Antall vedtak som gjaldt ikke-fredete bygninger oppført før 1850:
31.12.
Antall vedtak som gjaldt fredete bygninger uansett oppføringsår:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall vedtak for byggesøknader , Antall vedtak for byggesøknader i områder med restriksjoner , Antall vedtak for nye bygn. i LNF/LNFR-omr. utenom 100-metersbeltet langs saltvann ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 480

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000