Fritidsbyggområder

11200: Fritidsbygg innenfor og utenfor sammenhengende fritidsbyggområde, etter bygningstype og størrelse på område (K) 2014 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

bygningstype

Totalt 3 Valgte

Søk

størrelse på område

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.12.2019
Kontakt
Trine Haagensen, Statistisk sentralbyrå
+47 915 14 957
aag@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Fritidsbygg:
bygninger
Nye fritidsbygg:
bygninger
Referansetid
Fritidsbygg:
01.01
Nye fritidsbygg:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

'Nye fritidsbygg' inkludere kun nybygde, men ikke eksisterende bygg som ble omgjort til fritidsbygg. Differansen i antall fritidsbygg mellom årganger består i tillegg til nye bygg også av utgåtte og omgjorte fritidsbygg, og kan derfor ikke sammenlignes med 'nye fritidsbygg'.
Antall fritidsbygg gjelder per 1. januar. Antall nye fritidsbygg gjelder for perioden 1. januar til 31. desember samme år.
Utenfor fritidsbyggområder: øvrige fritidsbygg som er enkeltstående eller i en samling med inntil fire fritidsbygg.
Antall nye bygg er basert på dato av faktisk igangsettingstillatelse.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken