Fritidsbyggområder

Til toppen

11200: Fritidsbygg innenfor og utenfor sammenhengende fritidsbyggområde, etter bygningstype og størrelse på område (K) 2014 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
'Nye fritidsbygg' inkludere kun nybygde, men ikke eksisterende bygg som ble omgjort til fritidsbygg. Differansen i antall fritidsbygg mellom årganger består i tillegg til nye bygg også av utgåtte og omgjorte fritidsbygg, og kan derfor ikke sammenlignes med 'nye fritidsbygg'. Antall fritidsbygg gjelder per 1. januar. Antall nye fritidsbygg gjelder for perioden 1. januar til 31. desember samme år. Utenfor fritidsbyggområder: øvrige fritidsbygg som er enkeltstående eller i en samling med inntil fire fritidsbygg. Antall nye bygg er basert på dato av faktisk igangsettingstillatelse.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.