Til toppen

11199: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter utstedersektor, opprinnelig og gjenværende løpetid (mill. kr) 2014M09 - 2021M03

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2014M09 , 2014M10 , 2014M11 ,

Valgt 1 av totalt 79

løpetid


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle utstedersektorer , Innenlandske sektorer , Offentlige ikke-finansielle foretak ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken