11199: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter utstedersektor, opprinnelig og gjenværende løpetid (mill. kr) 2014M09 - 2020M03
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

verdipapirtype

Totalt 5 Valgte

Søk

utstedersektor

Totalt 12 Valgte

Søk

løpetid

Totalt 6 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 67 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.05.2020
Kontakt
Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Gjeld (pålydande verdi):
mill. kr
Gjeld (markedsverdi):
mill. kr
Referansetid
Gjeld (pålydande verdi):
Slutten av månaden
Gjeld (markedsverdi):
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken