Til toppen
11199: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter utstedersektor, opprinnelig og gjenværende løpetid (mill. kr) 2014M09 - 2020M06
Sist endret
20.08.2020
Kontakt
Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Gjeld (pålydande verdi):
mill. kr
Gjeld (markedsverdi):
mill. kr
Referansetid
Gjeld (pålydande verdi):
Slutten av månaden
Gjeld (markedsverdi):
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
løpetid
verdipapirtype
utstedersektor
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 70 Valgte 1

løpetid

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken