Nasjonalregnskap

Til toppen

11189: Investeringer og kapitalbeholdninger, etter investeringsart og næring 1970 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr) , Kapitalslit. Faste 2015-priser (mill. kr) , Kapitalslit. Volumendring, årlig (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1971 , 1972 ,

Valgt 1 av totalt 50

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle investeringsarter , Bygg og anlegg , Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk og skogbruk , Fiske, fangst og akvakultur ,

Valgt 0 av totalt 51

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.