Til toppen
11189: Investeringer og kapitalbeholdninger, etter investeringsart og næring 1970 - 2017
Sist endret
07.02.2020
Kontakt
Steinar Todsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4900
sto@ssb.no

Ingunn Sagelvmo, Statistisk sentralbyrå
+47 40902632
isa@ssb.no

Måleenhet
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Kapitalslit. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Kapitalslit. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering i fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoinvestering i fast realkapital. Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Referansetid
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Kapitalslit. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12.
Kapitalslit. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Kvartal
Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Prisendring, årlig (prosent):
31.12.
Fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12.
Fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Pristype
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
Faste priser
Kapitalslit. Faste 2015-priser (mill. kr):
Faste priser
Kapitalslit. Volumendring, årlig (prosent):
Faste priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Faste priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
Faste priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
Faste priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Prisendring, årlig (prosent):
Faste priser
Fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Faste priser
Fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
Faste priser
Fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
Faste priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
investeringsart
næring
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 48 Valgte 1

investeringsart

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
næring

Totalt 51 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.

Brukerveiledning for statistikkbanken