Sykefravær

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11176: Bostedsfylke-, nærings- (17 grupper) og kjønnsfordelt sykefravær (F) (avslutta serie) 2015K1 - 2023K1

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
01.06.2023 08:00
Lønnstakere med legemeldt sykefravær (antall):
personer
Lønnstakere med legemeldt sykefravær i prosent av lønnstakere i alt:
prosent
Lønnstakere med legemeldt sykefravær, prosentvis endring fra året før:
prosent
Lønnstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding i prosent av lønnstakere i alt:
prosent
Lønnstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding, prosentvis endring fra året før:
prosent
Lønnstakere med legemeldt sykefravær (antall):
Slutten av kvartalet
Lønnstakere med legemeldt sykefravær i prosent av lønnstakere i alt:
31.12.
Lønnstakere med legemeldt sykefravær, prosentvis endring fra året før:
Slutten av kvartalet
Lønnstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding i prosent av lønnstakere i alt:
31.12.
Lønnstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding, prosentvis endring fra året før:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015K1 , 2015K2 , 2015K3 ,

Valgt 1 av totalt 33

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Det er derfor brudd i tidsserien mellom 2014 og 2015.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.