Forskning og utvikling i næringslivet

11144: Lokalisering av samarbeidspartnere for FoU i næringslivet, etter næring (SN 2007), sysselsettingsgruppe 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2019
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
Foretak med FoU samarbeid (antall):
foretak
Lokalt/ regionalt i Norge (prosent):
prosent
Norge for øvrig (prosent):
prosent
Norden (prosent):
prosent
Europa for øvrig (prosent):
prosent
USA (prosent):
prosent
Kina eller India (prosent):
prosent
Andre land (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak med FoU samarbeid (antall):
31.12.
Lokalt/ regionalt i Norge (prosent):
31.12.
Norge for øvrig (prosent):
31.12.
Norden (prosent):
31.12.
Europa for øvrig (prosent):
31.12.
USA (prosent):
31.12.
Kina eller India (prosent):
31.12.
Andre land (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken