Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

11138: Type FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2011 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle (minst 5 sysselsatte) , 5-9 sysselsatte , Alle (minst 10 sysselsatte) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000