Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

11136: Tematiske områder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) (avslutta serie) 2010 - 2014

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. FoU driftskostnader i alt , Fornybar energi , Annen miljørelatert energi ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle (minst 5 sysselsatte) , 5-9 sysselsatte , Alle (minst 10 sysselsatte) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dekker utvalgte tematiske områder for FoU. Temaområdene kan overlappe hverandre.