Forskning og utvikling i næringslivet

11136: Tematiske områder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) (avslutta serie) 2010 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.02.2016
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
FoU driftskostnader i alt:
mill. kr
Fornybar energi:
mill. kr
Annen miljørelatert energi:
mill. kr
Petroleumsaktivitet:
mill. kr
Annen energi:
mill. kr
CO2-håndtering:
mill. kr
Annen klimaforskning og -teknologi:
mill. kr
Annen miljøforskning:
mill. kr
Mat:
mill. kr
Marin:
mill. kr
Maritim:
mill. kr
Helse:
mill. kr
Referansetid
FoU driftskostnader i alt:
31.12.
Fornybar energi:
31.12.
Annen miljørelatert energi:
31.12.
Petroleumsaktivitet:
31.12.
Annen energi:
31.12.
CO2-håndtering:
31.12.
Annen klimaforskning og -teknologi:
31.12.
Annen miljøforskning:
31.12.
Mat:
31.12.
Marin:
31.12.
Maritim:
31.12.
Helse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Dekker utvalgte tematiske områder for FoU. Temaområdene kan overlappe hverandre.

Brukerveiledning for statistikkbanken