Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

11134: Teknologiområder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2010 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
sysselsettingsgruppe

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 9


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle (minst 5 sysselsatte) , 5-9 sysselsatte , Alle (minst 10 sysselsatte) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

.

Brukerveiledning for statistikkbanken