Forskning og utvikling i næringslivet

11134: Teknologiområder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2010 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.02.2020
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
FoU driftskostnader i alt:
mill. kr
Bioteknologi:
mill. kr
Nanoteknologi:
mill. kr
Nye materialer:
mill. kr
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi:
mill. kr
Andre teknologiområder:
mill. kr
Referansetid
FoU driftskostnader i alt:
31.12.
Bioteknologi:
31.12.
Nanoteknologi:
31.12.
Nye materialer:
31.12.
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi:
31.12.
Andre teknologiområder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

.

Brukerveiledning for statistikkbanken