Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11134: Teknologiområder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2010 - 2022

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
16.02.2024 08:00
FoU driftskostnader i alt:
mill. kr
Bioteknologi:
mill. kr
Nanoteknologi:
mill. kr
Nye materialer:
mill. kr
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi:
mill. kr
Andre teknologiområder:
mill. kr
FoU driftskostnader i alt:
31.12.
Bioteknologi:
31.12.
Nanoteknologi:
31.12.
Nye materialer:
31.12.
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi:
31.12.
Andre teknologiområder:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle (minst 5 sysselsatte) , 5-9 sysselsatte , Alle (minst 10 sysselsatte) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000