Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

11132: Sysselsatte, etter avtalt/vanlig arbeidstid og yrkesstatus, alder og kjønn (1 000 personer) 2006 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 15

avtalt/vanlig arbeidstid per uke


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

yrkesstatus


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken