Sykefravær

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11122: Kjønnsfordelt legemeldt sykefravær (prosent) etter bosted (K) for lønnstakere (16-69 år) 2015K1 - 2022K1

Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 507
02.06.2022 08:00
Lønnstakere med legemeldt sykefravær:
personer
Lønnstakere med legemeldt sykefravær i prosent av arbeidstakere i alt:
prosent
Lønnstakere med legemeldt sykefravær, prosentvis endring fra året før:
prosent
Lønnstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding i prosent av arbeidstakere i alt:
prosent
Lønnstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding, prosentvis endring fra året før:
prosent
Lønnstakere med legemeldt sykefravær:
Slutten av kvartalet
Lønnstakere med legemeldt sykefravær i prosent av arbeidstakere i alt:
31.12.
Lønnstakere med legemeldt sykefravær, prosentvis endring fra året før:
Slutten av kvartalet
Lønnstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding i prosent av arbeidstakere i alt:
31.12.
Lønnstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding, prosentvis endring fra året før:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015K1 , 2015K2 , 2015K3 ,

Valgt 1 av totalt 29

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 03 Oslo , 34 Innlandet ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Det er derfor brudd i tidsserien mellom 2014 og 2015. Det ble oppdaget en feil som førte til at enkelte sykmeldingsdager (tapte dagsverk) ble telt dobbelt i statistikken. I perioden 3. og 4. kvartal 2020 var det publiserte tallet for legemeldt sykefraværet omtrent 0,10 prosentpoeng for høyt, og i 2021 økte det videre til rundt 0,16 prosentpoeng. NAV og SSB rettet statistikk tilbake til 2018 ved publisering av sykefraværsstatistikken 2. juni 2022.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.