Boforhold, registerbasert

Til toppen

11093: Trangboddhet. Husholdninger (K) (B) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2015 og 2016 ble rettet 28.05.2018 på grunn av en revidering i registeret over boliger.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

trangboddhet

Trangboddhet viser til bolig med få rom og få kvadratmeter.

trangboddhet

Trangboddhet viser til bolig med få rom og få kvadratmeter.

region

0 Hele landet

Tall for 2020 er rettet 24.03.2020.

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.