Boforhold, registerbasert

Til toppen

11087: Trangboddhet, etter husholdningstype. Husholdninger (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 214

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Husholdninger i alt , Aleneboende , Par uten hjemmeboende barn ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2015 og 2016 ble rettet 28.05.2018 på grunn av en revidering i registeret over boliger.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

trangboddhet

Trangboddhet viser til bolig med få rom og få kvadratmeter.

trangboddhet

Trangboddhet viser til bolig med få rom og få kvadratmeter.