Boforhold, registerbasert

Til toppen

11087: Trangboddhet, etter husholdningstype. Husholdninger (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
husholdningstype
trangboddhet

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 128

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Husholdninger i alt , Aleneboende , Par uten hjemmeboende barn ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

trangboddhet


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene for 2015 og 2016 ble rettet 28.05.2018 på grunn av en revidering i registeret over boliger.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
trangboddhet
Trangboddhet viser til bolig med få rom og få kvadratmeter.
trangboddhet
Trangboddhet viser til bolig med få rom og få kvadratmeter.

Brukerveiledning for statistikkbanken