Boforhold, registerbasert

Til toppen

11082: Eierstatus, etter husholdningstype. Husholdninger (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 214

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Husholdninger i alt , Aleneboende , Par uten hjemmeboende barn ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Feil i 2019-tall for hele landet rettet 27. april 2020.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.