Boforhold, registerbasert

Til toppen

11082: Eierstatus, etter husholdningstype. Husholdninger (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
husholdningstype
eierstatus

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 128

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Husholdninger i alt , Aleneboende , Par uten hjemmeboende barn ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

eierstatus


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Feil i 2019-tall for hele landet rettet 27. april 2020.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken