Boforhold, registerbasert

Til toppen
11045: Trangboddhet, etter innvandringskategori. Personer (K) 2015 - 2019
Sist endret
27.04.2020
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
lrt@ssb.no

Måleenhet
Antall personer:
personer
Personer (prosent):
prosent
Referansetid
Antall personer:
01.01.
Personer (prosent):
Tellingstidspunktet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
innvandringskategori
trangboddhet
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 128 Valgte 0

innvandringskategori

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
trangboddhet

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene for 2015 og 2016 ble rettet 28.05.2018 på grunn av en revidering i registeret over boliger.
Feil i 2019-tall for hele landet rettet 27. april 2020.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
trangboddhet
Trangboddhet viser til bolig med få rom og få kvadratmeter.
trangboddhet
Trangboddhet viser til bolig med få rom og få kvadratmeter.

Brukerveiledning for statistikkbanken