Boforhold, registerbasert

Til toppen

11044: Trangboddhet, etter innvandringskategori og bygningstype. Personer (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2015 og 2016 ble rettet 28.05.2018 på grunn av en revidering i registeret over boliger. Feil i 2019-tall for hele landet rettet 27. april 2020.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

trangboddhet

Trangboddhet viser til bolig med få rom og få kvadratmeter.

trangboddhet

Trangboddhet viser til bolig med få rom og få kvadratmeter.