Arealbruk i tettsteder

Til toppen
11016: Areal, etter arealklasse (km²) (K) 2013 - 2020
Sist endret
28.08.2020
Kontakt
Svein Johan Reid, Statistisk sentralbyrå
+47 415 12966
sjr@ssb.no

Margrete Steinnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 306
ste@ssb.no

Måleenhet
Areal:
km²
Referansetid
Areal:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
arealklasse
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

Valgfri variabel
Må velges *

Totalt 19 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistikken gir så detaljerte tall som mulig for hver årgang, men vil også fange opp at datagrunnlagene blir mer fullstendige utover i perioden. Tabellene kan derfor ikke brukes til å beregne arealendringer mellom årgangene. Tabeller over arealendringer vil bli utført som egne analyser og bli publisert i egne tabeller.
Tall ble rettet 07.03.2019
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken