11011: Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger (øre/kWh) (F) 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Total pris for kraft, nettleie og avgifter:
øre/kWh
Kraftpris:
øre/kWh
Nettleie:
øre/kWh
Avgifter:
øre/kWh
Referansetid
Total pris for kraft, nettleie og avgifter:
Hele kalenderåret
Kraftpris:
Hele kalenderåret
Nettleie:
Hele kalenderåret
Avgifter:
Hele kalenderåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken