Til toppen
11011: Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger (øre/kWh) (F) 2008 - 2018
Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Total pris for kraft, nettleie og avgifter:
øre/kWh
Kraftpris:
øre/kWh
Nettleie:
øre/kWh
Avgifter:
øre/kWh
Referansetid
Total pris for kraft, nettleie og avgifter:
Hele kalenderåret
Kraftpris:
Hele kalenderåret
Nettleie:
Hele kalenderåret
Avgifter:
Hele kalenderåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken