Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

11010: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-utgifter, etter sektor for utførelse. Løpende og faste 2015-priser 1970 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1972 , 1974 ,

Valgt 1 av totalt 34

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Tall for 2020 er foreløpige.
Kilde for tallene for Institutter og Universiteter og høgskoler er Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).
Institutter inkluderer frittstående forskningsinstitutter og noen andre statlige institusjoner.
På grunn av utvidelser av statistikkgrunnlaget og overføring av enheter mellom sektorer i perioden er ikke alltid tallene direkte sammenlignbare med foregående år.
Næringslivet inkluderer foretak med minst 10 sysselsatte.
Tall for 2015 ble korrigert 18.mai 2020: FoU-personale i Alle sektorer og Universiteter og høgskoler.