Skatt for personer

Til toppen

10944: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og over, etter alder, alminnelig inntekt og skattepliktig nettoformue 2013 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Inntekt i alt , 0 eller negativ , 1 - 24 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000