10939: Avsluttede meklinger og resultat, etter meklingsinstans og årsak (F) 2014 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

meklingsinstans

Totalt 3 Valgte

Søk

årsak til mekling

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Meklinger i alt:
meklinger
Resultat, avtale inngått:
meklinger
Resultat, avtale ikke inngått:
meklinger
Resultat, uavklart:
meklinger
Skriftlig avtale, totalt:
meklinger
Skriftlig avtale, gjelder alle barn:
meklinger
Skriftlig avtale, gjelder ikke alle barn:
meklinger
Skriftlig avtale, uavklart om den gjelder alle barn:
meklinger
Bekymringsmelding, sendt:
meklinger
Bekymringsmelding, ikke sendt:
meklinger
Referansetid
Meklinger i alt:
31.12.
Resultat, avtale inngått:
31.12.
Resultat, avtale ikke inngått:
31.12.
Resultat, uavklart:
31.12.
Skriftlig avtale, totalt:
31.12.
Skriftlig avtale, gjelder alle barn:
31.12.
Skriftlig avtale, gjelder ikke alle barn:
31.12.
Skriftlig avtale, uavklart om den gjelder alle barn:
31.12.
Bekymringsmelding, sendt:
31.12.
Bekymringsmelding, ikke sendt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det forekommer manglende samsvar i summene for denne tabellen. Dette fordi det av juridiske hensyn ikke skal være tilknytning mellom sak og registrerte opplysninger på områdene tabellen dekker. Derfor får heller ikke SSB rettet eventuelle mangler.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Skriftlig avtale, totalt
Tall for 2014-2016 ble rettet 27.9.2017.
Skriftlig avtale, gjelder alle barn
Tall for 2014-2016 ble rettet 27.9.2017.
Skriftlig avtale, gjelder ikke alle barn
Tall for 2014-2016 ble rettet 27.9.2017.
Skriftlig avtale, uavklart om den gjelder alle barn
Tall for 2014-2016 ble rettet 27.9.2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken