Til toppen
10939: Avsluttede meklinger og resultat, etter meklingsinstans og årsak (F) 2014 - 2018
Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Meklinger i alt:
meklinger
Resultat, avtale inngått:
meklinger
Resultat, avtale ikke inngått:
meklinger
Resultat, uavklart:
meklinger
Skriftlig avtale, totalt:
meklinger
Skriftlig avtale, gjelder alle barn:
meklinger
Skriftlig avtale, gjelder ikke alle barn:
meklinger
Skriftlig avtale, uavklart om den gjelder alle barn:
meklinger
Bekymringsmelding, sendt:
meklinger
Bekymringsmelding, ikke sendt:
meklinger
Referansetid
Meklinger i alt:
31.12.
Resultat, avtale inngått:
31.12.
Resultat, avtale ikke inngått:
31.12.
Resultat, uavklart:
31.12.
Skriftlig avtale, totalt:
31.12.
Skriftlig avtale, gjelder alle barn:
31.12.
Skriftlig avtale, gjelder ikke alle barn:
31.12.
Skriftlig avtale, uavklart om den gjelder alle barn:
31.12.
Bekymringsmelding, sendt:
31.12.
Bekymringsmelding, ikke sendt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
meklingsinstans
årsak til mekling
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 26 Valgte 0

meklingsinstans

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
årsak til mekling

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Det forekommer manglende samsvar i summene for denne tabellen. Dette fordi det av juridiske hensyn ikke skal være tilknytning mellom sak og registrerte opplysninger på områdene tabellen dekker. Derfor får heller ikke SSB rettet eventuelle mangler.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Skriftlig avtale, totalt
Tall for 2014-2016 ble rettet 27.9.2017.
Skriftlig avtale, gjelder alle barn
Tall for 2014-2016 ble rettet 27.9.2017.
Skriftlig avtale, gjelder ikke alle barn
Tall for 2014-2016 ble rettet 27.9.2017.
Skriftlig avtale, uavklart om den gjelder alle barn
Tall for 2014-2016 ble rettet 27.9.2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken