10938: Avsluttede meklinger. Tid fra begjæring til første time, etter meklingsinstans og årsak (F) 2014 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

meklingsinstans

Totalt 3 Valgte

Søk

årsak til mekling

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Meklinger i alt:
meklinger
0-1 uke fra begjæring om mekling til første time:
uker
1-2 uker fra begjæring om mekling til første time:
uker
2-3 uker fra begjæring om mekling til første time:
uker
Lenger enn 3 uker fra begjæring om mekling til første time:
uker
Lenger enn 3 uker før time, skyldes forhold hos mekler:
uker
Lenger enn 3 uker før time skyldes forhold hos foreldre:
uker
Referansetid
Meklinger i alt:
31.12.
0-1 uke fra begjæring om mekling til første time:
31.12.
1-2 uker fra begjæring om mekling til første time:
31.12.
2-3 uker fra begjæring om mekling til første time:
31.12.
Lenger enn 3 uker fra begjæring om mekling til første time:
31.12.
Lenger enn 3 uker før time, skyldes forhold hos mekler:
31.12.
Lenger enn 3 uker før time skyldes forhold hos foreldre:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I 2016 er 32 saker ikke fordelt etter ventetid. I 2017 er 31 saker ikke fordelt etter ventetid.
Det forekommer manglende samsvar i summene for denne tabellen. Dette fordi det av juridiske hensyn ikke skal være tilknytning mellom sak og registrerte opplysninger på områdene tabellen dekker. Derfor får heller ikke SSB rettet eventuelle mangler.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken