Til toppen
10936: Avsluttede meklinger og deltakere, etter meklingsinstans og årsak (F) 2014 - 2018
Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Meklinger i alt:
meklinger
Meklinger der begge parter har møtt til meklingsmøtene:
meklinger
Meklinger der en av partene møtte alene til minst ett meklingsmøte:
meklinger
Barn deltatt, totalt:
barn
Referansetid
Meklinger i alt:
31.12.
Meklinger der begge parter har møtt til meklingsmøtene:
31.12.
Meklinger der en av partene møtte alene til minst ett meklingsmøte:
31.12.
Barn deltatt, totalt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
meklingsinstans
årsak til mekling
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 26 Valgte 0

meklingsinstans

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
årsak til mekling

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Barn deltatt, totalt
Tabellen mangler opplysninger om barns deltakelse hos eksterne meklere for 2014, pga. omlegging og nye variable dette året.

Brukerveiledning for statistikkbanken