10936: Avsluttede meklinger og deltakere, etter meklingsinstans og årsak (F) 2014 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

meklingsinstans

Totalt 3 Valgte

Søk

årsak til mekling

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Meklinger i alt:
meklinger
Meklinger der begge parter har møtt til meklingsmøtene:
meklinger
Meklinger der en av partene møtte alene til minst ett meklingsmøte:
meklinger
Barn deltatt, totalt:
barn
Referansetid
Meklinger i alt:
31.12.
Meklinger der begge parter har møtt til meklingsmøtene:
31.12.
Meklinger der en av partene møtte alene til minst ett meklingsmøte:
31.12.
Barn deltatt, totalt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Barn deltatt, totalt
Tabellen mangler opplysninger om barns deltakelse hos eksterne meklere for 2014, pga. omlegging og nye variable dette året.

Brukerveiledning for statistikkbanken