Plan- og byggesaksbehandling

10915: J09. Eierseksjoneringsbehandling - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2014 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til eierseksjoneringer per innbygger, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutg. til eierseksjonering som andel av funk. 301, 302 og 303 i alt:
1000 Kroner
Brutto driftsinnt. til saksbeh. ifm eierseksj. ift. driftsutg. Konsern. Prosent:
Prosent
Brutto driftsutgifter per behandlet eierseksjoneringssøknad, konsern:
Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter til eierseksjoneringer per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutg. til eierseksjonering som andel av funk. 301, 302 og 303 i alt:
1.1.
Brutto driftsinnt. til saksbeh. ifm eierseksj. ift. driftsutg. Konsern. Prosent:
1.1.
Brutto driftsutgifter per behandlet eierseksjoneringssøknad, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken