Plan- og byggesaksbehandling

10840: J04. Plansaksbehandling - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Netto driftsutg. til plansaksbeh. av sum funksjon 301,302,303. Konsern. Prosent:
Prosent
Alder for kommunal planstrategi:
Antall år
Alder for kommuneplanens arealdel:
Antall år
Alder for kommuneplanens samfunnsdel:
Antall år
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år:
Antall
Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent:
Prosent
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
Kroner
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager:
Dager
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager:
Dager
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
Dager
Brutto driftsinnt. til plansaksbeh. som andel av brut.driftsutg.Konsern.Prosent:
Prosent
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302 og 303. Prosent:
Prosent
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302, 303. Prosent:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutg. til plansaksbeh. per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg. per behandlet plan (komm.delplan, reg.plan). Konsern. Kroner:
Kroner
Kjøp av varer og tjen. til plansaksbehandling per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Prosent
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Prosent
Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet etter forskrift om konsekvensutredning. Prosent:
Prosent
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga plankrav:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga miljøvernhensyn:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga. næringsforhold:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga andre hensyn:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga plankrav:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga miljøvernhensyn:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga næringsforhold:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan ut fra andre hensyn:
Antall
Referansetid
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Netto driftsutg. til plansaksbeh. av sum funksjon 301,302,303. Konsern. Prosent:
1.1.
Alder for kommunal planstrategi:
1.1.
Alder for kommuneplanens arealdel:
1.1.
Alder for kommuneplanens samfunnsdel:
1.1.
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent:
1.1.
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
1.1.
Brutto driftsinnt. til plansaksbeh. som andel av brut.driftsutg.Konsern.Prosent:
1.1.
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302 og 303. Prosent:
1.1.
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302, 303. Prosent:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. til plansaksbeh. per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg. per behandlet plan (komm.delplan, reg.plan). Konsern. Kroner:
1.1.
Kjøp av varer og tjen. til plansaksbehandling per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet etter forskrift om konsekvensutredning. Prosent:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga plankrav:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga miljøvernhensyn:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga. næringsforhold:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga andre hensyn:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga plankrav:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga miljøvernhensyn:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga næringsforhold:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan ut fra andre hensyn:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken