Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10840: J04. Plansaksbehandling - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Netto driftsutg. til plansaksbeh. av sum funksjon 301,302,303. Konsern. Prosent:
Prosent
Alder for kommunal planstrategi:
Antall år
Alder for kommuneplanens arealdel:
Antall år
Alder for kommuneplanens samfunnsdel:
Antall år
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år:
Antall
Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent:
Prosent
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapporteringsåret:
Antall
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
Kroner
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager:
Dager
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager:
Dager
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
Dager
Brutto driftsinnt. til plansaksbeh. som andel av brut.driftsutg.Konsern.Prosent:
Prosent
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302 og 303. Prosent:
Prosent
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302, 303. Prosent:
Prosent
Korrigerte brutto driftsutg. til plansaksbeh. per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg. per behandlet plan (komm.delplan, reg.plan). Konsern. Kroner:
Kroner
Kjøp av varer og tjen. til plansaksbehandling per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Prosent
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Prosent
Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet etter forskrift om konsekvensutredning. Prosent:
Prosent
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga plankrav:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga miljøvernhensyn:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga. næringsforhold:
Antall
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga andre hensyn:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga plankrav:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga miljøvernhensyn:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan pga næringsforhold:
Antall
Antall innsigelser til reguleringsplan ut fra andre hensyn:
Antall
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Netto driftsutg. til plansaksbeh. av sum funksjon 301,302,303. Konsern. Prosent:
1.1.
Alder for kommunal planstrategi:
1.1.
Alder for kommuneplanens arealdel:
1.1.
Alder for kommuneplanens samfunnsdel:
1.1.
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent:
1.1.
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapporteringsåret:
1.1.
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager:
1.1.
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager:
1.1.
Brutto driftsinnt. til plansaksbeh. som andel av brut.driftsutg.Konsern.Prosent:
1.1.
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302 og 303. Prosent:
1.1.
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302, 303. Prosent:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. til plansaksbeh. per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg. per behandlet plan (komm.delplan, reg.plan). Konsern. Kroner:
1.1.
Kjøp av varer og tjen. til plansaksbehandling per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet etter forskrift om konsekvensutredning. Prosent:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga plankrav:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga miljøvernhensyn:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga. næringsforhold:
1.1.
Antall innsigelser til kommune(del)plan pga andre hensyn:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga plankrav:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga miljøvernhensyn:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan pga næringsforhold:
1.1.
Antall innsigelser til reguleringsplan ut fra andre hensyn:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner , Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner , Netto driftsutg. til plansaksbeh. av sum funksjon 301,302,303. Konsern. Prosent ,

Valgt 1 av totalt 33

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000