Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10838: J03. Universell utforming i plansaks- og byggesaksforvaltning - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2013 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Andel innvilgede disp.søkn. ift. pbl §19-1 om Universell utforming. Prosent:
Prosent
Andel innvilgede disp.søkn. ift. pbl §31-2 om Universell utforming. Prosent:
Prosent
Andel off. reg. parkeringsplasser reservert forflytningshemmede. Prosent:
Prosent
Andel innsigelser til kommuneplanen av hensyn til universell utforming. Prosent:
Prosent
Andel innsigelser til reguleringsplaner av hensyn til universell utforming. Prosent:
Prosent
Andel innvilgede disp.søkn. ift. pbl §19-1 om Universell utforming. Prosent:
1.1.
Andel innvilgede disp.søkn. ift. pbl §31-2 om Universell utforming. Prosent:
1.1.
Andel off. reg. parkeringsplasser reservert forflytningshemmede. Prosent:
1.1.
Andel innsigelser til kommuneplanen av hensyn til universell utforming. Prosent:
1.1.
Andel innsigelser til reguleringsplaner av hensyn til universell utforming. Prosent:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000