Plan- og byggesaksbehandling

10838: J03. Universell utforming i plansaks- og byggesaksforvaltning - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2013 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Andel innvilgede disp.søkn. ift. pbl §19-1 om Universell utforming. Prosent:
Prosent
Andel innvilgede disp.søkn. ift. pbl §31-2 om Universell utforming. Prosent:
Prosent
Andel off. reg. parkeringsplasser reservert forflytningshemmede. Prosent:
Prosent
Andel innsigelser til kommuneplanen av hensyn til universell utforming. Prosent:
Prosent
Andel innsigelser til reguleringsplaner av hensyn til universell utforming. Prosent:
Prosent
Referansetid
Andel innvilgede disp.søkn. ift. pbl §19-1 om Universell utforming. Prosent:
1.1.
Andel innvilgede disp.søkn. ift. pbl §31-2 om Universell utforming. Prosent:
1.1.
Andel off. reg. parkeringsplasser reservert forflytningshemmede. Prosent:
1.1.
Andel innsigelser til kommuneplanen av hensyn til universell utforming. Prosent:
1.1.
Andel innsigelser til reguleringsplaner av hensyn til universell utforming. Prosent:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken