Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

10838: J03. Universell utforming i plansaks- og byggesaksforvaltning - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2013 - 2016

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken