Plan- og byggesaksbehandling

10837: J08. Tilsyn med byggesaker - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2013 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Tilsyn m. samlerapp. i omsøkte byggesaker og ikke omsøkt byggevirksomhet:
Antall
Andel av vedtatte byggesaker hvor det er utført ett eller flere tilsyn. Prosent:
Prosent
Tilsyn i byggesak. Andel av gitte pålegg som er rettet opp. Prosent:
Prosent
Tilsyn byggesak. Andel av pålegg gitt ikke rettet/ikke fulgt opp videre.Prosent:
Prosent
Tilsyn i bygges. Andel av pålegg gjenstand for sanksjoner og virkemidl. Prosent:
Prosent
Referansetid
Tilsyn m. samlerapp. i omsøkte byggesaker og ikke omsøkt byggevirksomhet:
1.1.
Andel av vedtatte byggesaker hvor det er utført ett eller flere tilsyn. Prosent:
1.1.
Tilsyn i byggesak. Andel av gitte pålegg som er rettet opp. Prosent:
1.1.
Tilsyn byggesak. Andel av pålegg gitt ikke rettet/ikke fulgt opp videre.Prosent:
1.1.
Tilsyn i bygges. Andel av pålegg gjenstand for sanksjoner og virkemidl. Prosent:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken