Plan- og byggesaksbehandling

10836: J10. Kart og oppmåling. Nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger, konsern:
Kroner
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Dager
Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
Kroner
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen:
Antall
Referansetid
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger, konsern:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
1.1.
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken