Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10836: J10. Kart og oppmåling. Nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger, konsern:
Kroner
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Dager
Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
Kroner
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen:
Antall
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger, konsern:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
1.1.
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000