Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
10836: J10. Kart og oppmåling. Nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb., konsern:
Kroner
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger, konsern:
Kroner
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Dager
Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
Kroner
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen:
Antall
Referansetid
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb., konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger, konsern:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2:
1.1.
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken