10835: J13. Natur- og friluftslivsforvaltning - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
Kroner
Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale. 10000 årsinnb:
Dekar
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km):
Kilometer
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger:
Kilometer
Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar:
Prosent
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
Kilometer
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
1.1.
Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale. 10000 årsinnb:
1.1.
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km):
1.1.
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger:
1.1.
Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar:
1.1.
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
1.1.
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
1103 Stavanger
1.1.2020 ble kommunene 1141 Finnøy og 1142 Rennesøy innlemmet i 1103 Stavanger.

Brukerveiledning for statistikkbanken