Til toppen
10835: J13. Natur- og friluftslivsforvaltning - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
Kroner
Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale. 10000 årsinnb:
Dekar
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km):
Kilometer
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger:
Kilometer
Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar:
Prosent
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
Kilometer
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern:
1.1.
Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale. 10000 årsinnb:
1.1.
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km):
1.1.
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger:
1.1.
Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar:
1.1.
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb:
1.1.
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken