Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10834: J06. Byggesaks-, delesaks- og eierseksjonsbehandling - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger., konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter f. 302 som andel av funksjon 301, 302 og 303 i alt:
Prosent
Brutto invest.utg. til bygg-, delesak- og seksjon.beh. per innb. Konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering pr. kvm. godkjent bruksareal, konsern:
Kroner
Brutto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (f. 302), per innb., konsern:
Kroner
Br.to dr.utg. bygge-, dele-, seksj.beh. av f.301,302,303 ialt. Konsern. Prosent:
Prosent
Br.to dr.innt bygge-, dele-, seksj.beh. av f.301,302,303 ialt. Konsern. Prosent:
Prosent
Brutto driftsinnt. til beh. av bygge-, dele- og seksjon. saker per innb.Konsern:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Kjøp av varer og tjen. bygge-, dele- og seksj.beh. per årsinnb. Konsern. Kroner:
Kroner
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
Kroner
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Dager
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid:
Prosent
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
Antall
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Prosent
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
Prosent
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
Prosent
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
Prosent
Andel innvilgede disp.søkn. i spesialområde bevaring for kulturminner. Prosent:
Prosent
Brutto driftsinnt. som andel av brutto driftsutg. funksjon 302. Konsern.Prosent:
Prosent
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter f. 302 som andel av funksjon 301, 302 og 303 i alt:
1.1.
Brutto invest.utg. til bygg-, delesak- og seksjon.beh. per innb. Konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering pr. kvm. godkjent bruksareal, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (f. 302), per innb., konsern:
1.1.
Br.to dr.utg. bygge-, dele-, seksj.beh. av f.301,302,303 ialt. Konsern. Prosent:
1.1.
Br.to dr.innt bygge-, dele-, seksj.beh. av f.301,302,303 ialt. Konsern. Prosent:
1.1.
Brutto driftsinnt. til beh. av bygge-, dele- og seksjon. saker per innb.Konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tjen. bygge-, dele- og seksj.beh. per årsinnb. Konsern. Kroner:
1.1.
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
1.1.
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid:
1.1.
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
1.1.
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
1.1.
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
1.1.
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
1.1.
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
1.1.
Andel innvilgede disp.søkn. i spesialområde bevaring for kulturminner. Prosent:
1.1.
Brutto driftsinnt. som andel av brutto driftsutg. funksjon 302. Konsern.Prosent:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger., konsern , Netto driftsutgifter f. 302 som andel av funksjon 301, 302 og 303 i alt , Brutto invest.utg. til bygg-, delesak- og seksjon.beh. per innb. Konsern ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000