Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

10834: J06. Byggesaks-, delesaks- og eierseksjonsbehandling - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger., konsern , Netto driftsutgifter f. 302 som andel av funksjon 301, 302 og 303 i alt , Brutto invest.utg. til bygg-, delesak- og seksjon.beh. per innb. Konsern ,

Valgt 1 av totalt 22

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken