Plan- og byggesaksbehandling

10834: J06. Byggesaks-, delesaks- og eierseksjonsbehandling - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger., konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter f. 302 som andel av funksjon 301, 302 og 303 i alt:
Prosent
Brutto invest.utg. til bygg-, delesak- og seksjon.beh. per innb. Konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering pr. kvm. godkjent bruksareal, konsern:
Kroner
Brutto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (f. 302), per innb., konsern:
Kroner
Br.to dr.utg. bygge-, dele-, seksj.beh. av f.301,302,303 ialt. Konsern. Prosent:
Prosent
Br.to dr.innt bygge-, dele-, seksj.beh. av f.301,302,303 ialt. Konsern. Prosent:
Prosent
Brutto driftsinnt. til beh. av bygge-, dele- og seksjon. saker per innb.Konsern:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per årsinnbygger, konsern:
Kroner
Kjøp av varer og tjen. bygge-, dele- og seksj.beh. per årsinnb. Konsern. Kroner:
Kroner
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
Kroner
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
Dager
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid:
Prosent
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
Antall
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Prosent
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
Prosent
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
Prosent
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
Prosent
Andel innvilgede disp.søkn. i spesialområde bevaring for kulturminner. Prosent:
Prosent
Brutto driftsinnt. som andel av brutto driftsutg. funksjon 302. Konsern.Prosent:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter f. 302 som andel av funksjon 301, 302 og 303 i alt:
1.1.
Brutto invest.utg. til bygg-, delesak- og seksjon.beh. per innb. Konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering pr. kvm. godkjent bruksareal, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (f. 302), per innb., konsern:
1.1.
Br.to dr.utg. bygge-, dele-, seksj.beh. av f.301,302,303 ialt. Konsern. Prosent:
1.1.
Br.to dr.innt bygge-, dele-, seksj.beh. av f.301,302,303 ialt. Konsern. Prosent:
1.1.
Brutto driftsinnt. til beh. av bygge-, dele- og seksjon. saker per innb.Konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per årsinnbygger, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tjen. bygge-, dele- og seksj.beh. per årsinnb. Konsern. Kroner:
1.1.
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager:
1.1.
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid:
1.1.
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
1.1.
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
1.1.
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
1.1.
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
1.1.
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
1.1.
Andel innvilgede disp.søkn. i spesialområde bevaring for kulturminner. Prosent:
1.1.
Brutto driftsinnt. som andel av brutto driftsutg. funksjon 302. Konsern.Prosent:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken