10833: J14. Kulturminneforvaltning - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2001 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
Kroner
Antall søknader om tiltak for fredete bygg og ikke-fredede bygn. oppført før 1850 mottatt:
Antall
Referansetid
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
1.1.
Antall søknader om tiltak for fredete bygg og ikke-fredede bygn. oppført før 1850 mottatt:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken