Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10833: J14. Kulturminneforvaltning - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2001 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
Kroner
Antall søknader om tiltak for fredete bygg og ikke-fredede bygn. oppført før 1850 mottatt:
Antall
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern:
1.1.
Antall søknader om tiltak for fredete bygg og ikke-fredede bygn. oppført før 1850 mottatt:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000