Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10832: J01. Plansaks-, byggesaks- og oppmålingsforvaltning i alt - økonomiske nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2010 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Netto dr.utg. til plan/kart/bygg ift. tot. driftsutg. i komm. Konsern. Prosent:
Prosent
Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg til plan/bygg/kart ift tot driftsutg i komm. Konsern. Prosent:
Prosent
Brutto driftsinntekter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsinnt til plan/bygg/kart ift tot driftsinnt i komm. Konsern.Prosent:
Prosent
Kjøp av varer/tj istf egenprod. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg. ift brutto driftsinnt. til plan/bygg/kart. Konsern. Prosent:
Prosent
Netto dr.utg. til plan/kart/bygg ift. tot. driftsutg. i komm. Konsern. Prosent:
1.1.
Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg til plan/bygg/kart ift tot driftsutg i komm. Konsern. Prosent:
1.1.
Brutto driftsinntekter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsinnt til plan/bygg/kart ift tot driftsinnt i komm. Konsern.Prosent:
1.1.
Kjøp av varer/tj istf egenprod. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg. ift brutto driftsinnt. til plan/bygg/kart. Konsern. Prosent:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto dr.utg. til plan/kart/bygg ift. tot. driftsutg. i komm. Konsern. Prosent , Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner , Brutto investeringsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000