Plan- og byggesaksbehandling

10832: J01. Plansaks-, byggesaks- og oppmålingsforvaltning i alt - økonomiske nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2010 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Netto dr.utg. til plan/kart/bygg ift. tot. driftsutg. i komm. Konsern. Prosent:
Prosent
Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg til plan/bygg/kart ift tot driftsutg i komm. Konsern. Prosent:
Prosent
Brutto driftsinntekter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsinnt til plan/bygg/kart ift tot driftsinnt i komm. Konsern.Prosent:
Prosent
Kjøp av varer/tj istf egenprod. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg. ift brutto driftsinnt. til plan/bygg/kart. Konsern. Prosent:
Prosent
Referansetid
Netto dr.utg. til plan/kart/bygg ift. tot. driftsutg. i komm. Konsern. Prosent:
1.1.
Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg til plan/bygg/kart ift tot driftsutg i komm. Konsern. Prosent:
1.1.
Brutto driftsinntekter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsinnt til plan/bygg/kart ift tot driftsinnt i komm. Konsern.Prosent:
1.1.
Kjøp av varer/tj istf egenprod. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg. ift brutto driftsinnt. til plan/bygg/kart. Konsern. Prosent:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken