Plan- og byggesaksbehandling

10830: J07. Byggesaks- og delesaksbehandling - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling per innbygger.Konsern.Kroner:
Kroner
Brutto invest.utg. til bygg-, delesaksaks- og seksj.beh. per innb. Konsern:
Kroner
Netto driftsutg. til bygge- og delesaksbeh. av sum funksjon 301,302,303.Prosent:
Prosent
Brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling per innbygger. Konsern:
Kroner
Brutto driftsinntekter bygge- og delesaksbeh. ift driftsutg. Konsern. Prosent:
Prosent
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
Kroner
Brutto driftsutg. bygge- og delesaksbeh. per m2 godkjent bruksareal. Konsern:
Kroner
Gebyrinntekter, bygge- og delesaksbehandling per m2 bruksareal. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg. bygge- og delesaksbeh. av f.301,302,303 ialt. Konsern.Prosent:
Prosent
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Brutto driftsinnt til bygge-og delesaksbehandling per innbygger. Konsern.Kroner:
Kroner
Korr. brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbeh. per årsinnb. Konsern. Kroner:
Kroner
Kjøp av varer og tjenester til bygge-, delesaksbeh. per årsinnb. Konsern.Kroner:
Kroner
Andel av byggesøknadene i spesielle områder som ble avslått. Prosent:
Prosent
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
Antall
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Prosent
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
Prosent
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
Prosent
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
Prosent
Andel innvilgede disp.søkn. i spesialområde bevaring for kulturminner. Prosent:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling per innbygger.Konsern.Kroner:
1.1.
Brutto invest.utg. til bygg-, delesaksaks- og seksj.beh. per innb. Konsern:
1.1.
Netto driftsutg. til bygge- og delesaksbeh. av sum funksjon 301,302,303.Prosent:
1.1.
Brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling per innbygger. Konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter bygge- og delesaksbeh. ift driftsutg. Konsern. Prosent:
1.1.
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
1.1.
Brutto driftsutg. bygge- og delesaksbeh. per m2 godkjent bruksareal. Konsern:
1.1.
Gebyrinntekter, bygge- og delesaksbehandling per m2 bruksareal. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg. bygge- og delesaksbeh. av f.301,302,303 ialt. Konsern.Prosent:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Brutto driftsinnt til bygge-og delesaksbehandling per innbygger. Konsern.Kroner:
1.1.
Korr. brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbeh. per årsinnb. Konsern. Kroner:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester til bygge-, delesaksbeh. per årsinnb. Konsern.Kroner:
1.1.
Andel av byggesøknadene i spesielle områder som ble avslått. Prosent:
1.1.
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
1.1.
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
1.1.
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
1.1.
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
1.1.
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
1.1.
Andel innvilgede disp.søkn. i spesialområde bevaring for kulturminner. Prosent:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken