Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10830: J07. Byggesaks- og delesaksbehandling - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Netto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling per innbygger.Konsern.Kroner:
Kroner
Brutto invest.utg. til bygg-, delesaksaks- og seksj.beh. per innb. Konsern:
Kroner
Netto driftsutg. til bygge- og delesaksbeh. av sum funksjon 301,302,303.Prosent:
Prosent
Brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling per innbygger. Konsern:
Kroner
Brutto driftsinntekter bygge- og delesaksbeh. ift driftsutg. Konsern. Prosent:
Prosent
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
Kroner
Brutto driftsutg. bygge- og delesaksbeh. per m2 godkjent bruksareal. Konsern:
Kroner
Gebyrinntekter, bygge- og delesaksbehandling per m2 bruksareal. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsutg. bygge- og delesaksbeh. av f.301,302,303 ialt. Konsern.Prosent:
Prosent
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
Dager
Brutto driftsinnt til bygge-og delesaksbehandling per innbygger. Konsern.Kroner:
Kroner
Korr. brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbeh. per årsinnb. Konsern. Kroner:
Kroner
Kjøp av varer og tjenester til bygge-, delesaksbeh. per årsinnb. Konsern.Kroner:
Kroner
Andel av byggesøknadene i spesielle områder som ble avslått. Prosent:
Prosent
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
Antall
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Prosent
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
Prosent
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
Prosent
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
Prosent
Andel innvilgede disp.søkn. i spesialområde bevaring for kulturminner. Prosent:
Prosent
Netto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling per innbygger.Konsern.Kroner:
1.1.
Brutto invest.utg. til bygg-, delesaksaks- og seksj.beh. per innb. Konsern:
1.1.
Netto driftsutg. til bygge- og delesaksbeh. av sum funksjon 301,302,303.Prosent:
1.1.
Brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling per innbygger. Konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter bygge- og delesaksbeh. ift driftsutg. Konsern. Prosent:
1.1.
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a:
1.1.
Brutto driftsutg. bygge- og delesaksbeh. per m2 godkjent bruksareal. Konsern:
1.1.
Gebyrinntekter, bygge- og delesaksbehandling per m2 bruksareal. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsutg. bygge- og delesaksbeh. av f.301,302,303 ialt. Konsern.Prosent:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager:
1.1.
Brutto driftsinnt til bygge-og delesaksbehandling per innbygger. Konsern.Kroner:
1.1.
Korr. brutto driftsutg. til bygge- og delesaksbeh. per årsinnb. Konsern. Kroner:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester til bygge-, delesaksbeh. per årsinnb. Konsern.Kroner:
1.1.
Andel av byggesøknadene i spesielle områder som ble avslått. Prosent:
1.1.
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje:
1.1.
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
1.1.
Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent:
1.1.
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent:
1.1.
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent:
1.1.
Andel innvilgede disp.søkn. i spesialområde bevaring for kulturminner. Prosent:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutg. til bygge- og delesaksbehandling per innbygger.Konsern.Kroner , Brutto invest.utg. til bygg-, delesaksaks- og seksj.beh. per innb. Konsern , Netto driftsutg. til bygge- og delesaksbeh. av sum funksjon 301,302,303.Prosent ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000