Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

10829: J02. Kostnadsdekning i plansaks-, byggesaks- og oppmålingsforvaltning i alt - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengden i alt , Overskudd/subsidiering til plan/bygg/kart per innbygger, Konsern. Kroner , Saldo selvkostfond plan/bygg/kart per 31.12 per innbygger, Kroner ,

Valgt 1 av totalt 30

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken