Plan- og byggesaksbehandling

10829: J02. Kostnadsdekning i plansaks-, byggesaks- og oppmålingsforvaltning i alt - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Folkemengden i alt:
Personer
Overskudd/subsidiering til plan/bygg/kart per innbygger, Konsern. Kroner:
Kroner
Saldo selvkostfond plan/bygg/kart per 31.12 per innbygger, Kroner:
Kroner
Gebyrgrunnlag for plan/bygg/kart, per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Årets finansielle resultat per innbygger for plan/bygg/kart. Konsern. Kroner:
Kroner
Årets finansielle dekningsgrad for plan/bygg/kart (funk 301, 304, 303). Prosent:
Prosent
Årets selvkostgrad for plan/bygg/kart. Konsern. Prosent:
Prosent
Subsidiering/overskudd til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Saldo selvkostfond til plansaksbehandling per 31.12 per innbygger. Konsern. Kr:
Kroner
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Gebyrgrunnlag for plansaksbehandling (funksjon 301) per innbygger. Konsern. Kr:
Kroner
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutg. til plansaksbeh. per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Årets finansielle resultat, plansaksbehandling (f. 301) per innb. Konsern. Kr:
Kroner
Årets finansielle dekningsgrad, plansaksbehandling (f. 301). Konsern. Prosent:
Prosent
Årets selvkostgrad, plansaksbehandling (funksjon 301). Konsern. Prosent:
Prosent
Subsidiering/overskudd til bygge- og delesaksbeh per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Saldo selvkostfond 31.12. til bygge- og delesaksbeh. per innb. Konsern. Kroner:
Kroner
Gebyrgrunnlag for bygge- og delesaksbehandl. (f.304) per innbygger. Konsern. Kr:
Kroner
Årets finansielle resultat, bygge- og delesaksbeh. (f 304) per innb. Konsern.Kr:
Kroner
Årets finansielle dekningsgrad, bygge- og delesaksbeh (f 304). Konsern. Prosent:
Prosent
Årets selvkostgrad, bygge- og delesaksbehandling (f. 304). Konsern. Prosent:
Prosent
Subsidiering/overskudd til kart og oppmåling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Saldo selvkostfond per 31.12. til kart og oppmåling per innbygger. Konsern. Kr:
Kroner
Gebyrgrunnlag for kart og oppmåling (funksjon 303) per innbygger. Konsern. Kr:
Kroner
Årets finansielle resultat, kart og oppmåling (f. 303) per innb. Konsern. Kr:
Kroner
Årets finansielle dekningsgrad, kart og oppmåling (funk. 303). Konsern. Prosent:
Prosent
Årets selvkostgrad, kart og oppmåling (funksjon 303). Konsern. Prosent:
Prosent
Referansetid
Folkemengden i alt:
1.1.
Overskudd/subsidiering til plan/bygg/kart per innbygger, Konsern. Kroner:
1.1.
Saldo selvkostfond plan/bygg/kart per 31.12 per innbygger, Kroner:
1.1.
Gebyrgrunnlag for plan/bygg/kart, per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Årets finansielle resultat per innbygger for plan/bygg/kart. Konsern. Kroner:
1.1.
Årets finansielle dekningsgrad for plan/bygg/kart (funk 301, 304, 303). Prosent:
1.1.
Årets selvkostgrad for plan/bygg/kart. Konsern. Prosent:
1.1.
Subsidiering/overskudd til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Saldo selvkostfond til plansaksbehandling per 31.12 per innbygger. Konsern. Kr:
1.1.
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Gebyrgrunnlag for plansaksbehandling (funksjon 301) per innbygger. Konsern. Kr:
1.1.
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. til plansaksbeh. per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Årets finansielle resultat, plansaksbehandling (f. 301) per innb. Konsern. Kr:
1.1.
Årets finansielle dekningsgrad, plansaksbehandling (f. 301). Konsern. Prosent:
1.1.
Årets selvkostgrad, plansaksbehandling (funksjon 301). Konsern. Prosent:
1.1.
Subsidiering/overskudd til bygge- og delesaksbeh per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Saldo selvkostfond 31.12. til bygge- og delesaksbeh. per innb. Konsern. Kroner:
1.1.
Gebyrgrunnlag for bygge- og delesaksbehandl. (f.304) per innbygger. Konsern. Kr:
1.1.
Årets finansielle resultat, bygge- og delesaksbeh. (f 304) per innb. Konsern.Kr:
1.1.
Årets finansielle dekningsgrad, bygge- og delesaksbeh (f 304). Konsern. Prosent:
1.1.
Årets selvkostgrad, bygge- og delesaksbehandling (f. 304). Konsern. Prosent:
1.1.
Subsidiering/overskudd til kart og oppmåling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Saldo selvkostfond per 31.12. til kart og oppmåling per innbygger. Konsern. Kr:
1.1.
Gebyrgrunnlag for kart og oppmåling (funksjon 303) per innbygger. Konsern. Kr:
1.1.
Årets finansielle resultat, kart og oppmåling (f. 303) per innb. Konsern. Kr:
1.1.
Årets finansielle dekningsgrad, kart og oppmåling (funk. 303). Konsern. Prosent:
1.1.
Årets selvkostgrad, kart og oppmåling (funksjon 303). Konsern. Prosent:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken