Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10829: J02. Kostnadsdekning i plansaks-, byggesaks- og oppmålingsforvaltning i alt - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Folkemengden i alt:
Personer
Overskudd/subsidiering til plan/bygg/kart per innbygger, Konsern. Kroner:
Kroner
Saldo selvkostfond plan/bygg/kart per 31.12 per innbygger, Kroner:
Kroner
Gebyrgrunnlag for plan/bygg/kart, per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Årets finansielle resultat per innbygger for plan/bygg/kart. Konsern. Kroner:
Kroner
Årets finansielle dekningsgrad for plan/bygg/kart (funk 301, 304, 303). Prosent:
Prosent
Årets selvkostgrad for plan/bygg/kart. Konsern. Prosent:
Prosent
Subsidiering/overskudd til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Saldo selvkostfond til plansaksbehandling per 31.12 per innbygger. Konsern. Kr:
Kroner
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Gebyrgrunnlag for plansaksbehandling (funksjon 301) per innbygger. Konsern. Kr:
Kroner
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
Kroner
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutg. til plansaksbeh. per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Årets finansielle resultat, plansaksbehandling (f. 301) per innb. Konsern. Kr:
Kroner
Årets finansielle dekningsgrad, plansaksbehandling (f. 301). Konsern. Prosent:
Prosent
Årets selvkostgrad, plansaksbehandling (funksjon 301). Konsern. Prosent:
Prosent
Subsidiering/overskudd til bygge- og delesaksbeh per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Saldo selvkostfond 31.12. til bygge- og delesaksbeh. per innb. Konsern. Kroner:
Kroner
Gebyrgrunnlag for bygge- og delesaksbehandl. (f.304) per innbygger. Konsern. Kr:
Kroner
Årets finansielle resultat, bygge- og delesaksbeh. (f 304) per innb. Konsern.Kr:
Kroner
Årets finansielle dekningsgrad, bygge- og delesaksbeh (f 304). Konsern. Prosent:
Prosent
Årets selvkostgrad, bygge- og delesaksbehandling (f. 304). Konsern. Prosent:
Prosent
Subsidiering/overskudd til kart og oppmåling per innbygger. Konsern. Kroner:
Kroner
Saldo selvkostfond per 31.12. til kart og oppmåling per innbygger. Konsern. Kr:
Kroner
Gebyrgrunnlag for kart og oppmåling (funksjon 303) per innbygger. Konsern. Kr:
Kroner
Årets finansielle resultat, kart og oppmåling (f. 303) per innb. Konsern. Kr:
Kroner
Årets finansielle dekningsgrad, kart og oppmåling (funk. 303). Konsern. Prosent:
Prosent
Årets selvkostgrad, kart og oppmåling (funksjon 303). Konsern. Prosent:
Prosent
Folkemengden i alt:
1.1.
Overskudd/subsidiering til plan/bygg/kart per innbygger, Konsern. Kroner:
1.1.
Saldo selvkostfond plan/bygg/kart per 31.12 per innbygger, Kroner:
1.1.
Gebyrgrunnlag for plan/bygg/kart, per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Årets finansielle resultat per innbygger for plan/bygg/kart. Konsern. Kroner:
1.1.
Årets finansielle dekningsgrad for plan/bygg/kart (funk 301, 304, 303). Prosent:
1.1.
Årets selvkostgrad for plan/bygg/kart. Konsern. Prosent:
1.1.
Subsidiering/overskudd til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Saldo selvkostfond til plansaksbehandling per 31.12 per innbygger. Konsern. Kr:
1.1.
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Gebyrgrunnlag for plansaksbehandling (funksjon 301) per innbygger. Konsern. Kr:
1.1.
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
1.1.
Brutto driftsinnt. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. til plansaksbeh. per årsinnbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Årets finansielle resultat, plansaksbehandling (f. 301) per innb. Konsern. Kr:
1.1.
Årets finansielle dekningsgrad, plansaksbehandling (f. 301). Konsern. Prosent:
1.1.
Årets selvkostgrad, plansaksbehandling (funksjon 301). Konsern. Prosent:
1.1.
Subsidiering/overskudd til bygge- og delesaksbeh per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Saldo selvkostfond 31.12. til bygge- og delesaksbeh. per innb. Konsern. Kroner:
1.1.
Gebyrgrunnlag for bygge- og delesaksbehandl. (f.304) per innbygger. Konsern. Kr:
1.1.
Årets finansielle resultat, bygge- og delesaksbeh. (f 304) per innb. Konsern.Kr:
1.1.
Årets finansielle dekningsgrad, bygge- og delesaksbeh (f 304). Konsern. Prosent:
1.1.
Årets selvkostgrad, bygge- og delesaksbehandling (f. 304). Konsern. Prosent:
1.1.
Subsidiering/overskudd til kart og oppmåling per innbygger. Konsern. Kroner:
1.1.
Saldo selvkostfond per 31.12. til kart og oppmåling per innbygger. Konsern. Kr:
1.1.
Gebyrgrunnlag for kart og oppmåling (funksjon 303) per innbygger. Konsern. Kr:
1.1.
Årets finansielle resultat, kart og oppmåling (f. 303) per innb. Konsern. Kr:
1.1.
Årets finansielle dekningsgrad, kart og oppmåling (funk. 303). Konsern. Prosent:
1.1.
Årets selvkostgrad, kart og oppmåling (funksjon 303). Konsern. Prosent:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengden i alt , Overskudd/subsidiering til plan/bygg/kart per innbygger, Konsern. Kroner , Saldo selvkostfond plan/bygg/kart per 31.12 per innbygger, Kroner ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000