Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

10824: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn (K) (B) 2011 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Arbeidssituasjon i alt , 1 Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt , 11 Sysselsatt ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tallene for siste årgang er foreløpige. For å forbedre statistikkens aktualitet, benyttes informasjon om selvstendig næringsdrivende fra 2019 i de foreløpige tallene, altså året før statistikkåret 2020. Dette betegnes som foreløpige tall og innebærer noe større usikkerhet i tallene. Statistikken oppdateres med endelige tall når opplysningene om selvstendig næringsdrivende fra statistikkåret er tilgjengelige.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

0 Hele landet

Tall for Hele landet 2019 manglet ved publisering 4. mai 2021. Lagt inn 5. mai 2021.

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.