Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

10824: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn (K) (B) 2011 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9


Valgfri variabel

avsluttet eller avbrutt introduksjonsprogram

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

arbeidsmarkedsstatus

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Arbeidssituasjon i alt , 1 Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt , 11 Sysselsatt ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

0 Hele landet

Tall for Hele landet 2019 manglet ved publisering 4. mai 2021. Lagt inn 5. mai 2021.

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken