Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

10824: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn (K) (B) 2011 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgfri variabel

avsluttet eller avbrutt introduksjonsprogram

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

arbeidsmarkedsstatus

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Arbeidssituasjon i alt , 1 Sysselsatt og / eller under utdanning, i alt , 11 Sysselsatt ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken