Landbruksundersøkinga

Til toppen
10778: Gjennomsnittleg køyreavstand til det eigde eller leigde jordstykket som ligg lengst unna (km) (F) 1999 - 2013
Sist endret
14.01.2016
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Måleenhet
Køyreavstand:
km
Referansetid
Køyreavstand:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall ble korrigert 15. januar 2015 kl . 13:30
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken