Banker og kredittforetak

Til toppen

10769: Banker. Utlån, etter utlånstype og låntakersektor (mill. kr) (avslutta serie) 1996M01 - 2017M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996M01 , 1996M02 , 1996M03 ,

Valgt 1 av totalt 264

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle sektorer , Ikke-finansielle foretak , Finansielle foretak ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tilpassing til revidert institusjonell sektorgruppering medførte brudd i statistikken fra og med mars 2012. Se Institusjonell sektorgruppering 2012 - utdypende beskrivelse.