Til toppen
10636: Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (F) 2005 - 2018
Sist endret
12.12.2019
Kontakt
Maria Engvik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 411
meg@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Måleenhet
Straffede personer:
personer
Straffede personer per 1 000 innbyggere:
personer per 1 000 innbyggere
Referansetid
Straffede personer:
31.12.
Straffede personer per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
hovedlovbruddstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1


Totalt 26 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel: Straffede personer per 1 000 innbyggere , år: 2005
Tallene for straffede personer fordelt på region og hovedlovbruddsgruppe -2014 (avslutta serie), beregnet per 1 000 innbyggere for årgang 2005, ble rettet 26.09.2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken