Landsskogtakseringen

Til toppen
10605: Registrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region (prosent) 2008-2012 - 2015-2019
Sist endret
28.08.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Livsmiljø for truede og sårbare arter i skog:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
livsmiljø
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

livsmiljø
Må velges *

Totalt 7 Valgte 0

region

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
livsmiljø
Omfatter de viktigste livsmiljøene for sårbare og truede arter i skog.

Brukerveiledning for statistikkbanken