Energibruk i husholdningene

Til toppen

10580: Husholdningenes energibruk, etter region 2004 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.