Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10565: Skattefradrag for boligsparing for ungdom, etter størrelsen på bruttoinntekt og alder 2003 - 2022

Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 917 53 132
Olav Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 71
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jørgen Knutsønn Arntzen, Statistisk sentralbyrå
+47 46 69 50 43
12.12.2023 08:00
Personer med boligsparing (BSU):
personer
Gjennomsnittlig skattefradrag (kr):
kr
Personer med boligsparing (BSU):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 20

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer i alt , Bruttoinntekt 0 - 99 999 kr , Bruttoinntekt 100 000 - 199 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Skattefradrag for BSU-sparing utgjør 20 prosent av det årlige sparebeløpet. Fra 2003 til og med 2008 var maksimalt årlig sparebeløp 15 000 kroner. Fra og med 2009 til og med 2013 var maksimalt årlig sparebeløp 20 000 kroner. Fra og med 2014 var maksimalt årlig sparebeløp 25 000 kroner.Skattetillegg for brutt sparekontrakt er medregnet i skattefradraget. Det er dermed mulig å ha negativt fradrag. Bruttoinntekt omfatter lønnsinntekter, næringsinntekter, pensjoner og kapitalinntekter. Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

statistikkvariabel

Personer med boligsparing (BSU)

Man kan få skattefradrag for BSU-sparing til og med det året man fyller 33 år. Hvis man ikke kan benytte seg av skattefradraget, kan det overføres til ektefelle uavhengig av ektefelles alder. Noen personer over 33 år vil derfor være registrert med skattefradrag for BSU.