Skatt for personer

Til toppen

10565: Skattefradrag for boligsparing for ungdom, etter størrelsen på bruttoinntekt og alder 2003 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer i alt , Bruttoinntekt 0 - 99 999 kr , Bruttoinntekt 100 000 - 199 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Skattefradrag for BSU-sparing utgjør 20 prosent av det årlige sparebeløpet. Fra 2003 til og med 2008 var maksimalt årlig sparebeløp 15 000 kroner. Fra og med 2009 til og med 2013 var maksimalt årlig sparebeløp 20 000 kroner. Fra og med 2014 var maksimalt årlig sparebeløp 25 000 kroner.Skattetillegg for brutt sparekontrakt er medregnet i skattefradraget. Det er dermed mulig å ha negativt fradrag. Bruttoinntekt omfatter lønnsinntekter, næringsinntekter, pensjoner og kapitalinntekter. Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

statistikkvariabel

Personer med boligsparing (BSU)

Man kan få skattefradrag for BSU-sparing til og med det året man fyller 33 år. Hvis man ikke kan benytte seg av skattefradraget, kan det overføres til ektefelle uavhengig av ektefelles alder. Noen personer over 33 år vil derfor være registrert med skattefradrag for BSU.