10529: Hovedtall for statlig familievern (F) 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt:
personer
Saker i alt:
saker
Saker for de offentlig eide kontorene:
saker
Saker per 1 000 innbygger:
saker
Brutto driftsutgifter:
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide kontorene:
kr
Lønnsutgifter til de offentlig eide kontorene:
kr
Lønnsutgifter per sak til de offentlig eide kontorene:
kr
Årsverk:
årsverk
Årsverk per 10 000 innbyggere:
årsverk
Saker per årsverk:
saker
Brutto driftsutgifter per sak:
kr
Brutto driftsutgifter til familievern per innbygger:
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter for de offentlig eide kontorene:
kr
Gjennomsnittlig ventetid per sak (dager):
dager
Referansetid
Folkemengde i alt:
31.12.
Saker i alt:
31.12.
Saker for de offentlig eide kontorene:
31.12.
Saker per 1 000 innbygger:
31.12.
Brutto driftsutgifter:
31.12.
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide kontorene:
31.12.
Lønnsutgifter til de offentlig eide kontorene:
31.12.
Lønnsutgifter per sak til de offentlig eide kontorene:
31.12.
Årsverk:
31.12.
Årsverk per 10 000 innbyggere:
31.12.
Saker per årsverk:
31.12.
Brutto driftsutgifter per sak:
31.12.
Brutto driftsutgifter til familievern per innbygger:
31.12.
Korrigerte brutto driftsutgifter for de offentlig eide kontorene:
31.12.
Gjennomsnittlig ventetid per sak (dager):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Årsverk
Fra og med 2015 er a-ordningen benyttet som ny kilde til årsverkstallene. For mer informasjon, se tekstboksen som er knyttet til publiseringen for 2015.
Årsverk per 10 000 innbyggere
Fra og med 2015 er a-ordningen benyttet som ny kilde til årsverkstallene. For mer informasjon, se tekstboksen som er knyttet til publiseringen for 2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken