Til toppen
10529: Hovedtall for statlig familievern (F) 2013 - 2018
Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt:
personer
Saker i alt:
saker
Saker for de offentlig eide kontorene:
saker
Saker per 1 000 innbygger:
saker
Brutto driftsutgifter:
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide kontorene:
kr
Lønnsutgifter til de offentlig eide kontorene:
kr
Lønnsutgifter per sak til de offentlig eide kontorene:
kr
Årsverk:
årsverk
Årsverk per 10 000 innbyggere:
årsverk
Saker per årsverk:
saker
Brutto driftsutgifter per sak:
kr
Brutto driftsutgifter til familievern per innbygger:
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter for de offentlig eide kontorene:
kr
Gjennomsnittlig ventetid per sak (dager):
dager
Referansetid
Folkemengde i alt:
31.12.
Saker i alt:
31.12.
Saker for de offentlig eide kontorene:
31.12.
Saker per 1 000 innbygger:
31.12.
Brutto driftsutgifter:
31.12.
Korrigerte brutto driftsutgifter per sak for de offentlig eide kontorene:
31.12.
Lønnsutgifter til de offentlig eide kontorene:
31.12.
Lønnsutgifter per sak til de offentlig eide kontorene:
31.12.
Årsverk:
31.12.
Årsverk per 10 000 innbyggere:
31.12.
Saker per årsverk:
31.12.
Brutto driftsutgifter per sak:
31.12.
Brutto driftsutgifter til familievern per innbygger:
31.12.
Korrigerte brutto driftsutgifter for de offentlig eide kontorene:
31.12.
Gjennomsnittlig ventetid per sak (dager):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Årsverk
Fra og med 2015 er a-ordningen benyttet som ny kilde til årsverkstallene. For mer informasjon, se tekstboksen som er knyttet til publiseringen for 2015.
Årsverk per 10 000 innbyggere
Fra og med 2015 er a-ordningen benyttet som ny kilde til årsverkstallene. For mer informasjon, se tekstboksen som er knyttet til publiseringen for 2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken