10527: Omfang av grupper i familieverntjenesten, etter region 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Måleenhet
Gjennomførte gruppemøter i løpet av året:
møter
Timer anvendt i grupper i løpet av året:
timer
Deltakere i gruppen i løpet av året:
deltakere
Gjennomførte gruppemøter siden opprettelsen:
møter
Gjennomsnittlig antall møter per gruppe i løpet av året:
møter
Gjennomsnittlig antall møter per gruppe siden opprettelsen:
møter
Timer anvendt i grupper totalt siden opprettelsen:
timer
Gjennnomsnittlig antall timer brukt per gruppe i løpet av året:
timer
Gjennomsnittlig antall timer brukt per gruppe siden opprettelsen:
timer
Deltakere i gruppen siden opprettelsen:
deltakere
Gjennomsnittlig antall deltakere per gruppe i løpet av året:
deltakere
Gjennomsnittlig antall deltakere per gruppe siden opprettelsen:
deltakere
Referansetid
Gjennomførte gruppemøter i løpet av året:
31.12.
Timer anvendt i grupper i løpet av året:
31.12.
Deltakere i gruppen i løpet av året:
31.12.
Gjennomførte gruppemøter siden opprettelsen:
31.12.
Gjennomsnittlig antall møter per gruppe i løpet av året:
31.12.
Gjennomsnittlig antall møter per gruppe siden opprettelsen:
31.12.
Timer anvendt i grupper totalt siden opprettelsen:
31.12.
Gjennnomsnittlig antall timer brukt per gruppe i løpet av året:
31.12.
Gjennomsnittlig antall timer brukt per gruppe siden opprettelsen:
31.12.
Deltakere i gruppen siden opprettelsen:
31.12.
Gjennomsnittlig antall deltakere per gruppe i løpet av året:
31.12.
Gjennomsnittlig antall deltakere per gruppe siden opprettelsen:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2017 er det endret registreringspraksis ved familievernkontorene. Flere saker som tidligere ble registrert som utadrettet virksomhet, blir fra og med 2017 registrert som kliniske grupper. Dette medfører redusert antall saker for utadrettet virksomhet, og økning i antall kliniske grupper fra og med 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken